Oferta dla przedszkoli i klas I – III

Oferta wioski kwiatowej dla przedszkoli i klas I – III szkoły podstawowej
(zawiera realizowana podstawę programową)

 

MAJ - WRZESIEŃ

 

I. „PRZYGODY ŻALIŃSKIEJ MAKOWEJ PANIENKI”

 • Uczestnicy tej gry terenowej biorą  udział w  przygodach Makowej panienki o imieniu  Janeczka i motyla Macieja. Podczas  każdej przygody dzieci wykazują się różnymi umiejętnościami  w rozwiązywaniu zadań.

  Czas trwania gry i zabaw – 1,5 godz.

 

II. WARSZTATY (do wyboru )

 • Portret „Makowej panienki” lub motyla Macieja
 • Kwiatek z kółek
 • Kwiatek pływający
 • Malowany kwiat bez kredek i farb

  Czas trwania warsztatów – 1 godz.

 

IV. POCZĘSTUNEK

 • Słodkie „Co nieco” – 10zł (ciasto domowe, napoje)
 • Zupa + bułka - 10zł
 • kiełbasa z ogniska, bułka, surówka, napoje – 15zł
 • Zimne napoje przez cały pobyt

 

 V. KOSZT 

 • 4 godzinnego pobytu od  jednej osoby  30 zł.
 • Cena obejmuje: grę terenową, jedne warsztaty, wszystkie zabawy plenerowe.

 

VI. PAMIĄTKI Z WIOSKI KWIATOWEJ

Można zakupić miejscowe rękodzieło.

 


Nauczanie zintegrowane
podczas pobytu w  wiosce kwiatowej realizuje się  podstawę programową w zakresie:

 

Edukacja polonistyczna - podczas gry terenowej uczeń: czyta teksty i recytuje wiersze, dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach, uczestniczy w plenerowej zabawie „teatralnej” rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie posłużyć się nim w odgrywanej scence. Czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania

 

Edukacja muzyczna - uczeń śpiewa proste melodie podczas gry terenowej

 

Edukacja polonistyczna - podczas gry terenowej uczeń: czyta teksty i recytuje wiersze, dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach, uczestniczy w plenerowej zabawie „teatralnej”  rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie posłużyć się nim w odgrywanej scence. czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania.

 

Edukacja plastyczna - podczas zajęć rękodzielniczych (Obraz kwiatowy – kompozycja z papieru lub kompozycja  z naturalnych roślin) uczeń podejmuje działalność twórczą, posługując się takimi środkami wyrazu plastycznego jak: kształt, barwa, faktura w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni (stosując określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne),

 

Edukacja społeczna (zabawy plenerowe „Kwiatowy skoczek”, „Kwiatowy król czy królowa”, Domino kwiatowe”, „Memory kwiatowe”,  odróżnia, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi, pomaga słabszym i potrzebującym, współpracuje z innymi w zabawie,


Edukacja przyrodnicza - wizyta na „Tęczowym zakątku” lub udział w kwiatowych podchodach  „Kwiatobranie” nazywa oraz wyróżnia  rośliny, podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku; wie, jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek, chroni przyrodę: nie śmieci, szanuje rośliny,  zwraca uwagę na sposoby pomocy owadom żyjącym w ogrodzie, (domki dla owadów) widzi jakie znaczenie dla roślin  ma woda dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin (rośliny trujące) wie, że jest częścią przyrody, chroni ją i szanuje; nie niszczy swojego otoczenia.
 

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie gry terenowej oraz zajęć ruchowych; posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem,

 

 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Żalno

Żalno, ul. Rzemieślnicza 13

89-506 Kęsowo


e-mail: zalno@tuchola.pl

telefon: 604497079

 

Search