Aktualności

Previous Next

Strefa street workout

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Żalno otrzymało dofinansowanie za pośrednictwem Partnerstwa LGD Bory Tucholskie z projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko – pomorskiego na lata 2014 – 2020 EFRR w kwocie 49 000zł.

Wartość projektu to 50 000zł. Na wkład własny otrzymaliśmy dofinansowanie z projektu w ramach konkursu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” z  Gminy Kęsowo w kwocie 1000zł.

Celem projektu była aktywizacja lokalnej młodzieży, zwiększenie dostępności do infrastruktury rekreacyjno – sportowej na obszarze LSR oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Zjazd linowy i zestaw street workout doskonale realizują postawione cele.

Dziękujemy wszystkim instytucjom i osobom, które przyczyniły się do realizacji tego przedsięwzięcia, który nosi nazwę „Budowa strefy street workout w miejscowości Żalno – jako miejsca dla młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu”.

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Żalno

Żalno, ul. Rzemieślnicza 13

89-506 Kęsowo


e-mail: zalno@tuchola.pl

telefon: 604497079

 

Search