logotyp-ZALNO_drukarnia-chojnicka1.png

Wioska Kwiatowa

Powstała w 2013 roku po pięciu latach przygotowań do jej otwarcia. W ramach odpłatnej działalności statutowej prowadzimy „Wioskę kwiatową” z ofertą dla turystów. Można u nas nauczyć się robić kwiaty z różnych materiałów, przygotować dla siebie kwiatowe olejki do kąpieli, wziąć udział w grze terenowej i obudzić księżniczkę Różyczkę, zagrać w kwiatowe domino, kwiatowe memory i wziąć udział w różnych grach plenerowych.

"Pięknie żyć w pięknym miejscu" - motto "Kwiatowej wioski"

wioski_tematyvzne.png
Sieć NGO
kesowo.png

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Żalno powstało w 2007 roku. Prowadzimy szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obowiązków, obyczajów i dóbr kultury; działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku, działania na rzecz zwiększenia udziału młodych ludzi oraz samotnych i niepełnosprawnych w życiu publicznym. 

Dzięki inicjatywie stowarzyszenia powstała w Żalnie siłownia plenerowa, ogród kwiatowy – miejsce spotkań i rekreacji mieszkańców oraz doposażony został istniejący plac zabaw. Przy realizacji tych przedsięwzięć wiele godzin przepracowali członkowie stowarzyszenia. 
Corocznie organizujemy Święto kwiatów, bierzemy udział w Historycznym Pochodzie Borowiaków. Swoje prace rękodzielnicze prezentujemy na kiermaszach świątecznych organizowanych przez Muzeum Borów Tucholskich. 

Jesteśmy opiekunami grupy cyrkowej działającej w Żalnie. 

Pracujemy społecznie na rzecz naszej wsi nie tylko przy realizacji projektów, ale także na codzień opiekujemy się zielenią w naszej wsi. Pragniemy by nasza miejscowość była piękna, by każdy mógł tutaj pięknie żyć. 

Historia Żalna

Choć Żalno nie jest dużą miejscowością, może się poszczycić długą i ciekawą historią. Prowadzone prace archeologiczne w 1935 r. przez prof. Kostrzewskiego świadczą, że osadnictwo w Żalnie istniało już w epoce neolitu(młodsza epoka kamienia 3000-1800 lat p.n.e.). Znajdowała się tu bowiem osada kultury pucharków lejkowatych.

Z okresu średniowiecza pozostały relikty dwóch osad, z których jedna nawodna z w. XII usytuowana była na zachód od dworu nad jeziorem Żalińskim. Osada ta została później przeniesiona na ląd, gdzie zbudowany został kasztel. Zachowały się tutaj fragmenty częstokołu dębowego.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Żalno

Żalno, ul. Rzemieślnicza 13

89-506 Kęsowo


e-mail: zalno@tuchola.pl

telefon: 604497079

 

Search