Aktualności

Previous Next

Budowa strefy street workout

Dnia 13 grudnia 2022r. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Żalno podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim województwa kujawsko – pomorskiego o dofinansowanie na realizację Projektu „Budowa strefy street workout w miejscowości Żalno – jako miejsca dla młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7.  Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 7.1  .  Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Fundusze pozyskano za sprawą Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie".

Okres realizacji projektu: 01.01.2023 – 31.03.2023

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Żalno

Żalno, ul. Rzemieślnicza 13

89-506 Kęsowo


e-mail: zalno@tuchola.pl

telefon: 604497079

 

Search