Oferta dla klas IV – VI

Oferta wioski kwiatowej dla klas IV – VI
(zawiera podstawę programową realizowaną podczas wycieczki)

 

 

MAJ – WRZESIEŃ

GRA TERENOWA  (do wyboru)

 • „W POSZUKIWANIU  RÓŻYCZKI” - z udziałem aktorów
  Uczestnicy mają za zadanie znaleźć Różyczkę. W nagrodę czekają ich kwiatowe zabawy.  
  Czas trwania gry i zabaw – 1,5 godz.
 •  „NA KWIATOWYM SZLAKU W ŻALNIE” - Quest
  Podczas spaceru  z duchem dawnej  właścicielki dworu Janiny Żalińskiej uczestnicy poznają różnorodne kwiaty, krzewy i zioła naszej wioski tematycznej.  
  Czas trwania – 1 godz.

 

WARSZTATY RĘKODZIELNICZE (do wyboru)

 

 • kwiatowe decupage na kamieniach,
 • kwiaty z bibuły marszczonej,
 • kwiaty z materiałów włókienniczych,
 • kwiaty z papieru,
 • kompozycje z żywych kwiatów w formie obrazka
  Czas trwania zajęć 1,5 godz.

 

WIZYTA NA „TĘCZOWYM ZAKĄTKU”

 • „Tęczowy zakątek” – to ogród kwiatowy na powierzchni 2500m2, gdzie w kącikach tematycznych  rośnie wiele ciekawych roślin.
  Czas trwania1,5 godz.

 

POCZĘSTUNEK

 

 • Ciasto domowe, kawa, herbata – 6zł
 • Ognisko z samodzielnym pieczeniem kiełbasek + bułka, chleb, ketchup, musztarda – 10zł.
 • Obiad – 15zł
  zupa „Zgadnij co jesz”,
  zapiekanki makaronowe i ziemniaczane

 


Koszt wizyty dla jednej osoby (bez poczęstunku) zależny od ilości uczestników.

Grupy 20 – 30 osób 30zł

Grupy 31 – 40 osób 27zł

Grupy 41 – 50 osób 25zł

Cena obejmuje: grę terenową, jedne warsztaty, wizytę na „Tęczowym zakątku”, koloraże.

Kierownik wycieczki, opiekunowie dzieci i młodzieży (1 na 15 osób), kierowca – pobyt bezpłatny.


PAMIĄTKI Z WIOSKI KWIATOWEJ

 

Można zakupić miejscowe rękodzieło.

 

 

KLASY IV – VI

Podczas pobytu w  wiosce kwiatowej realizuje się  podstawę programową w zakresie: 

Gra terenowa „W poszukiwaniu Różyczki”

 1. Czyta ze zrozumieniem i wykonuje polecenia bohaterów gry terenowej, rozwiązuje  zagadki , wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio, odróżnia fikcję artystyczną od rzeczywistości
 2. Uczeń współdziała w grupie podczas wykonywania zadań
 3. Przeprowadza obserwacje według instrukcji,
 4. Orientuje się w otaczającej go przestrzeni przyrodniczej
 5. Uczeń korzysta z różnych źródeł informacji (własnych obserwacji, doświadczeń, tekstów, map, fotografii,), korzysta z instrukcji (słownej, tekstowej i graficznej); dokumentuje i prezentuje wyniki obserwacji
 6. Identyfikuje na planie i mapie topograficznej miejsce obserwacji i obiekty w najbliższym otoczeniu, określa wzajemne położenie obiektów na planie, mapie topograficznej i w terenie;
 7. Rozpoznaje i nazywa organizmy roślinne i zwierzęce typowe dla poznanych terenów

Wizyta na „Tęczowym zakątku” - w ogrodzie pokazowym

 1. Rozpoznaje sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu
 2. Rozpoznaje i nazywa niektóre rośliny zawierające substancje trujące lub szkodliwe dla człowieka i podaje zasady postępowania z nimi
 3. Obserwuje i nazywa typowe rośliny oraz zwierzęta żyjące w ogrodach, na łące,
  w lesie. Poznaje wymagania życiowe organizmów.
 4. Chroni przyrodę i właściwie zachowuje się w lesie, w parku itp.

Warsztaty rękodzielnicze „Kwiaty z papieru”, decupage na kamieniach, „Kwiaty z materiałów włókienniczych”

 

Plastyka podejmuje działalność twórczą, posługując się podstawowymi środkami wyrazu plastycznego  w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni (stosując określone materiały, narzędzia i techniki właściwe dla tych dziedzin sztuki

 

 • Umiejętnie i twórczo  posługuje  się różnymi materiałami, narzędziami i technikami właściwymi dla określonych dziedzin sztuki.
 • Realizuje  określone działania  plastyczne  i własne  pomysły.
 • Korzysta  z różnorodnych źródeł informacji w celu rozwijania zainteresowań plastycznych i pogłębiania wiedzy o sztuce.
 • Dokonuje  wyborów i podejmuje samodzielne działania plastyczne.
 • Rozpoznaje własne  możliwości i uzdolnienia plastyczne oraz przezwycięża trudności w podejmowaniu działań plastycznych

 

Aktywnie wypoczywa cały  zespół  klasowy. Ćwiczy i bawi się  w środowisku przyrodniczym oraz podczas gry  terenowej . Stosuje różne  formy aktywności ruchowej, np. biegi rzuty, skoki.

Wycieczka wyrabia wzajemną życzliwość wśród uczniów, wdraża do umiejętności pracy grupowej, wpływa na kształtowanie takich cech charakteru jak: koleżeńskość, wytrwałość, zaradność.

 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Żalno

Żalno, ul. Szkolna 1A

89-506 Kęsowo


e-mail: zalno@tuchola.pl

telefon: 604497079

 

© 2016 Wioska Kwiatowa - Żalno

Search